SEMBID, s. r. o.

Diagnostické laboratórium typu "SVLZ" a ambulancia v odbore lekárska genetika, zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku (VšZP, Dôvera ZP, UNION ZP); veda a výskum v biomedicínskej oblasti.

(založená v roku 2006 v Prešove, Slovensko)

Primárna kompetencia spoločnosti SEMBID, s. r. o. leží v detekcii dôležitých patogenetických molekulových markerov (napr. génov alebo proteínov), ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu v rozličných humánnych nádoroch a nádorom podobných ochoreniach ako aj pri dedične podmienených a iných ochoreniach. Za týmto účelom poskytuje spoločnosť SEMBID, s. r. o. inovatívnu genetickú diagnostiku založenú na moderných postupoch molekulovej biológie vrátane cytogenetiky, sekvenovania génov, PCR, real-time PCR, FISH analýzy a DNA microarray technológie.

Nemenej dôležitou zložkou spoločnosti SEMBID, s. r. o. je realizácia vedy tak v oblasti aplikovanej biomedicínskej diagnostiky a terapie ako aj v oblasti základného výskumu.

Spoločnosť SEMBID, s. r. o. nepretržite kooperuje s medzinárodnými a národnými skupinami s cieľom zabezpečenia jej kontinuálneho rastu a vzdelania.