Vedecké publikácie

> Publikácie do roku 2005

Smad-interacting protein-1 (Zfhx1b) acts upstream of Wnt signaling in the mouse hippocampus and controls its formation.
Miquelajauregui A, Van de Putte T, Polyakov A, Nityanandam A, Boppana S, Seuntjens E, Karabinos A, Higashu Y, Huylebroeck D, Tarabykin V, Proc Natl Acad Sci USA (2007) 104, 12919-12924.

Cytogenetic abnormalities predict treatment-free interval and response to therapy in previous untreated chronic lymphocytic leukemia patients.
Giertlova M, Hajikova M, Vaskova J, Kafkova A, Stecova N, Mirossay L, Karabinos A, Tothova E, Sarissky M., Neoplasma (2011) 58(1), 82-8.

A rod domain sequence in segment 1B triggers dimerisation of the two small Branchiostoma IF proteins B2 and A3.
Karabinos A, Schünemann J, Parry DA., Eur J Cell Biol (2012) Oct,91(10), 800-8.

The cephalochordate Branchiostoma genome contains 26 intermediate filament (IF) genes: Implications for evolution of chordate IF proteins.
Karabinos A., Eur J Cell Biol (2013) Aug-Sep,92(8-9), 295-302

Proteomická analýza extracelulárnych vezikúl izolovaných z moču pomocou diferenciálnej ultracentrifugácie.
Bober P, Talian I, Kováčová V, Chmelová M, Karabinoš A, Sabo J, LF UPJŠ - Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 17-23.

Diagnostika neurodegeneratívnych ochorení
Dubayová K, Čakanová G, Vašková J, Lučková I, Bochová I, Sabo J, Karabinoš A, LF UPJŠ - Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 24-27.

Metabolomický fluorescenčný fingerprinting moču
Dubayová K, Lučková I, Sabo J, Karabinoš A, LF UPJŠ - Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 28-35.

Mutačný stav génu TP53 u vybraných pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL)
Karabinoš A, Dubayová K, Čakanová G, Vašková J, Lučková I, Bochová I, Štecová N, Tóthová E, Palášthy S, Štecová N, Sabo J, LF UPJŠ - Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 36-41.

Proteomická analýza vzoriek leukocytov iónovou pascou.
Kováčová V, Chmelová M, Bober P, Talian I, Tóthová E, Géci I, Karabinoš A, Sabo J, , LF UPJŠ - Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 42-46.

Proteomický profil mononukleárnych buniek leukocytov potkanov pomocou dvojdimenzionálnej gélovej elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie.
Kováčová V, Chmelová M, Bober P, Talian I, Petrášová D, Géci I, Karabinoš A, Sabo J, , LF UPJŠ - Zborník Odborných a Vedeckých Príspevkov Projektov zo ŠF EÚ (2013) Nov. 47-54.

Vývoj populácie východoslovenskej obce Jarovnice
Karabinošová M, Sabo J, Karabinoš A, Folia Medica Cassoviensia (2013), 68(1-2), 22-24.

Unusual ultrastructures of the Branchiostoma IF protein C2 containing heptads in the tail
Karabinos A, Schünemann J, Protoplasma (2014) Jul, 251(4), 985-8.

A novel way to monitor urine concentration: Fluorescent concentration matrices
Dubayová K, Lucková I, Sabo J, Karabinos A, J Clin Diagn Res (2015) Jan, 9(1), BC11-BC14

Incidence and prognostic value of known genetic alterations in patients with acute myeloid leukemia: a two year study.
Vaskova J, Dubayova K, Cakanova G, Luckova I, Bochova I, Novotna G, Sabo J, Palasthy S, Tothova E, Stecova N, Karabinos A, (submitted)